Sıfır oranlı emlak vergisi kimler için?

 

Emlak Vergisi, ülkemizde yaklaşık 26 milyon insanı ilgilendiren belediyeler tarafından tarh, tahakkuk ve tahsili yapılan bir servet vergisidir.

Emlak Vergisi'nde vergiye konu olan servet unsurları; arsa, arazi, işyeri ve konutlardır. Bu servet unsurları eğer büyükşehir belediyesi sınırları içinde iseler yüzde 100 artırımlı Emlak Vergisi ödenecektir. Buna göre ülkemizde konutlar için emlak vergisi oranı binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için ise binde 1 olarak uygulanacaktır. Ancak bu servet unsurları, Türkiye'de mevcut 30 adet büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise yukarıdaki oranlar iki kat olarak uygulanacaktır. Emlak Vergisi mükellefleri, yukarıdaki oranlara göre ödeyecekleri emlak vergisinin yüzde 10'u kadar ayrıca “tabiat varlıklarını koruma payı” ödeyeceklerdir.

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 31 MAYIS

Emlak Vergisi uygulamasında 2002 yılından bu yana beyanname uygulaması yoktur. Yeni ev satın aldığınızda; evin bağlı bulunduğu belediyeye sadece evin yeni sahibi benim diye bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bu bildirimden sonraki yılın başından itibaren, Emlak Vergisi'ni sizin ödemeniz gerekmektedir.

Emlak Vergisi matrahı, dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenmektedir. Geçen yıl sahip olduğunuz Emlak Vergisi'ne konu varlıklarla ilgili olarak ödemiş olduğunuz vergiler, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11.865 kadar artırılacaktır. Artırılmış olan bu tutarın yarısını mayıs sonuna, diğer yarısını ise Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki taksitte ödeyebilirsiniz. Taksitlerin zamanında ödenmemesi durumunda; aylık yüzde 2 oranında gecikme zammı ödemek durumunda kalacağınızı unutmayınız.

SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ KİMLER İÇİN?

– Geliri sadece emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,
– Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
– Gaziler,
– Engelliler,
– Şehitlerin dul ve yetimleri,
– Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan, tek konuta sahip olanlar, Emlak Vergisi ödemeyeceklerdir.

Ayrıca emekliler, ev hanımları, işsizler, 34 bin TL'yi aşan menkul sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz tevdiat hesabı faizi, fon payı gelirleri v.b.) geliri var ise sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden yararlanamayacaklardır. Bu sınırlamaya engelliler

Sıfır oranlı vergi uygulaması şartı için, meskende bizzat oturma şartı aranmamakla birlikte; konutun işyeri olarak kiraya verilmesi halinde sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden yararlanmak mümkün değildir.

Tek meskene hisse ile sahip olunması halinde; sıfır oranlı vergilemeden, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına göre yararlanmak mümkün olacaktır.

Birden fazla meskeni olanlar veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların sıfır oranlı Emlak Vergisi imkanından faydalanmaları mümkün değildir. Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler değil, ikamet amacıyla sürekli kullanılan konutlar, sıfır oran olanağından yararlanabilecektir.

ÖDENEN VERGİLER GERİ ALINABİLİR

Yukarıda saydığımız şartları taşıdığı halde Emlak Vergisi ödemiş bulunan; ev hanımları, emekliler, hiç geliri olmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarının, Emlak Vergisi'ne tabi varlıkların kayıtlı oldukları belediyelere giderek, muaf olduklarını bildiren bir muafiyet formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bu durumda olan vatandaşlarımızın, ilgili belediyelere verecekleri düzeltme dilekçeleri ile beraber 2014 -2015 -2016 -2017 ve 2018 yıllarında muaf olmalarına rağmen, ödemiş oldukları vergileri iade alabilirler.

 

Kaynak:www.emlakkulisi.com

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.