Beymen hisselerinin tamamı Katarlı şirketin oldu

 

Lüks markaları bünyesinde barındıran Katarlı şirket Mayhoola Beymen'in yüzde 97'sine sahip oldu.

Boyner Holding ve Mayhoola, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındıran Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’yi yeniden yapılandırmak üzere mutabakata vardıklarını açıkladı.

 

Boyner Holding ve Mayhoola'nın vardığı mutabakat kapsamında Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Buna karşılık Beymen Mağazacılık ve Ay Marka Mağazacılık’ın yüzde 96,89 (%97) oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek. (Ay Marka bünyesinde NetWork, Que, Divarese ve George Hogg gibi markalar yer alıyor.)

 

Mutabakat öncesinde Mayhoola’nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ’de yüzde 54, Boyner Holding’in ise yüzde 42,8 oranında payı bulunuyordu. Mayhoola’nın 2015’ten bu yana Boyner Grup’a yaptığı yatırımlar ve yapılacak anlaşma sonrasında Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ı devralması Türkiye lüks perakende ve moda sektörüne bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak. Anlaşmanın finansal detayları Yönetim Kurulu kararları ve yasal onaylar sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

 

Sürecin gerekli tüm onayların ardından Haziran 2019’da tamamlanması bekleniyor.

 

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "10 Nisan 2019 tarihinde ana pay sahiplerimiz Mayhoola for Investments LLC ("Mayhoola") ve Boyner Holding A.Ş. ("Boyner Holding") tarafından Grup yapımızın güçlendirilmesi için çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek üzere görüşmelere başladıkları konusunda bilgilendirildiğimizi kamuya açıklamıştık.

 

Bugün (8 Mayıs 2019) Mayhoola ve Boyner Holding, görüşmeleri sürecinde Boyner Holding‘in sahip olduğu Şirketimiz paylarının tamamının (sermayemizin %42,8'i) Mayhoola'ya satışına dair  müzakerelere devam edilmesi üzerinde mutabakata vardıklarını bildirmişlerdir. Bahsedilen  işlemin hüküm ve şartları, zamanlaması ve fiyatı müzakerelerin ilerleyen aşamalarında belli olacaktır.

 

Süreç içinde kesinleşen gelişmelerin  Mayhoola ve Boyner Holding tarafından doğrudan veya Şirketimiz aracılığı ile kamuya açıklanacağı ana ortaklarımız  tarafından bildirilmiştir.

Bu açıklama ile bağlantılı olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Grubumuzun finansal yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir ve karlı büyümeye destek olacak bilançonun oluşturulması amacıyla:

1.         (i) %100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımız Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş.'nin  paylarının tamamının,

(ii) Sahip olduğumuz "Altınyıldız ve "Altınyıldız Classics" markaları ile alt markalarının  mülkiyetinin,

Boyner Holding A.Ş.'ye devredilmesi için Şirketimiz ve Boyner Holding A.Ş. arasında görüşmelere başlanmasına,

2.         Sermaye Piyasası Kurulu'nun, gayrimenkul dışındaki varlıkların sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılacak değerlemelerine ilişkin 11.04.2019 tarih ve 21/500 sayılı Kararı çerçevesinde, bağımsız bir değerleme kuruluşundan hizmet almak üzere gerekli görevlendirmenin yapılmasına,

3.         Gerekli değerleme çalışmaları, ön onaylar ve diğer hazırlıkların tamamlanmasını takiben, işlemin yeniden Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,

4.         Söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası hükmünde yer alan önemlilik kriterleri uyarınca değerlendirildiğinde;

- işleme konu bağlı ortaklıkların (mal varlığının)  son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire  katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının (2018 için: 2.929.151.311 TL/5.400.598.817 TL=% 54,2), Tebliğ'de belirtilen %50 eşik değerin üzerinde olması sebebiyle, işlemin, Tebliğ kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirileceği ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacağı, Tebliğ'in 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan 4,86 TL pay fiyatından, Tebliğ'in 9. Maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde ayrılma hakkının kullandırılacağı hususunda Şirketimiz yatırımcılarının bilgilendirilmesine, karar verilmiştir" denildi.

 

Kaynak:www.perakendebulten.com

 Diğer Duyurular

Yorumlar

    İsim ve mail adresinizi yazın. E-Posta adresiniz gizli kalacaktır.